تماس بگیرید

پرده ریسه ای

پرده های ریسه ای

این محصول در مدل ها و طرح هاي متنوعي در بازار موجود هستند. این پره ها از اشکال هندسی در رشته های بلند با مهره هایی با اشکال هندسی درست میشوند. برخي ديگر از اين پرده ها به وسيله کاموا ها و نخ هاي کتاني رنگارنگ با بافتهاي متفاوت و زيبا درست شده اند. اين پرده هاي فانتزي و زيبا معمولا براي ورودي خانه ها و يا جدا کننده قسمت هاي مختلف منزل از جمله اپن آشپزخانه کاربرد دارند.