تماس بگیرید

آینه

آینه از نماد های نور و روشنایی در خانه است.استفاده از آینه در منازل لوکس از گذشته تا به امروز متداول بوده است.
استفاده از آینه در خانه ها و فضای کوچک باعث می شود تا فضا بزرگتر به نظر آید و تلالو و نور در آینه، فضا را روشن تر نماید.همچنین از آینه به عنوان عنصری انرژی بخش در فضا یاد میشود وکه به فضا آرامش،گستردگی و تازگی می بخشد.