تماس بگیرید

پوستر خط نستعلیق

جای شکی نیست که در منزل گاه شعر و ادب و کشوری که اشعار و هنر خوش نویسی در آن زبان زد جهانیان است یکی از طرح های محبوب برای چاپ پوستر، نوشته های نستعلیق همراه با متن هایی پند آموز و شعر ها و غزلیات معروف شاعرانی همچون مولانا، سعدی، و خیام باشد.
نگارش این خط به دلیل لطافت و روح شیوای فرهنگ فارسی آوازه ای بلند در مشرق زمین و همچنین در بسیاری از کشور های اروپایی و غربی دارد.