تماس بگیرید

چسب کاغذ دیواری

با خاصیت لغزندگی خیلی آسان می تواند برای همه کاغذ دیواریها شامل کاغذی،پی وی سی و نانوون و انواع کاغذدیواری های برجسته سنگین بکار می رود. همچنین برای تایل های پلی استر نیز مناسب است و دیوارهای گچی را برای نصب کاغذ دیواری آماده می کند.