تماس بگیرید

قرنیز سرامیکی

قرنیز سرامیکی نیز همانند سنگی از کم طرفدار ترین نوع قرنیز می باشد که امروزه دیگر از قرنیز سرامیکی و قرنیز سنگی استفاده نمی شود وسنگین و گران بودن از معایب آن می باشد.